0495/21 45 83

Toegansbeheer

Toegangsbeheer en securitysystemen verminderen de kans dat goederen of bedrijfsgegevens ongewenst uw bedrijf verlaten. Ze maken controle en registratie mogelijk van wie en wat er binnenkomt of uitgaat. Door middel van registratie, pasjes, tourniquets, road barriers, gesloten t.v.-circuits, intercom, infrarood beveiliging, verkeers- en zwaailichten, slagbomen, openbare verlichting, afknel- en doorknipbeveiligingen etc. kunt u het ongewenste bezoekers echt moeilijk maken.

5 Hoofdmodules
1. Elektrische aandrijving en bediening toegangspoorten
2. Signalering en detectie
3. Communicatie
4. Toegangscontrole systemen
5. Slagboom en tourniquets

Turn Key
Een combinatie van deze modules vormt het maatwerk voor uw project. DELTA HEKWERK werkt nauw samen met de toonaangevende bedrijven in deze specifieke branche. Onze buitendienstmedewerkers zijn geschoold om u ook op dit gebied volledig te kunnen adviseren. Montage van deze systemen geschiedt door Uneto gekwalificeerde electro installateurs onder de eindverantwoording van DELTA HEKWERK.